About Our Affiliate Program

Quản lý liên kết là một chương trình mà bạn có thể kiếm tiền hoa hồng chỉ bằng cách quảng cáo các sản phẩm của chúng tôi trên trang web/blog của bạn. Bạn sẽ kiếm được hoa hồng mỗi khi người dùng mua hàng bằng cách truy cập chúng tôi thông qua bạn (có nghĩa là thông qua liên kết sản phẩm mà bạn xuất bản trên trang web/blog của mình). Không có chi phí tham gia khi tham gia chương trình liên kết, điều này làm cho chiến lược tiếp thị và bán hàng trở nên khác biệt, rủi ro thấp và phần thưởng cao so với các chương trình khác.